personeelsplanning

Personeelsplanning om het aanbod goed te managen

Als je een groot personeelsbestand hebt en er onregelmatig werkaanbod is dat je moet managen dan is een goede personeelsplanning essentieel. Bij personeelsplanning denken veel mensen aan het maken van een rooster, maar het is veel meer dan dat.  Het is vooruit kijken om te zien welk werkaanbod er aankomt. Het goed inzichtelijk maken van je personeelsbestand en zodoende een inschatting maken welk werk je wanneer kunt doen. Als laatste breng je al deze zaken samen in een werkrooster zodat de medewerkers goed weten wanneer ze wat doen. Uiteraard levert dit vele voordelen op. In dit blog zullen we die in ieder geval benoemen.

De voordelen van een goede personeelsplanning

Zoals ik hierboven al aangaf kent een goede personeelsplanning vele voordelen. Toch is dit bij heel veel bedrijven nog niet op een heel hoog niveau. Gevolg is vaak dat vraag en aanbod niet goed op elkaar is afgestemd en dat er teveel achter de feiten wordt aangerend. En dit kan nooit ten goede komen aan de klanttevredenheid. Daarmee komen we gelijk bij één van de belangrijkste voordelen. Je kunt de verwachting richting de klant veel beter managen. Je wordt gedwongen om goed vooruit te kijken en kunt het aanbod daarvoor veel beter wegplannen. Dit betekent ook weer dat het werk veel beter evenredig verdeeld kan worden. Een groot deel van de pieken en dalen kun je wegmanagen. De werkbelasting is op de medewerkers is daardoor veel minder groot en medewerkers zet je ook effectiever in. Een goede personeelsplanning heeft daarom over het algemeen een positieve invloed op de productiviteit per medewerker wat het uiteindelijke rendement natuurlijk ten goede komt. Door de gelijkmatigere belasting zou het zomaar zo kunnen zijn dat het ziekteverzuim lager is wat ook weer een positief effect heeft op de productiviteit. Kortom genoeg redenen om de overtuiging te hebben dat investeren hierin zich snel terugverdient.

Personeelsplanning en medewerkerstevredenheid

Hierboven gaven we al aan dat het werk veel beter evenredig verdeeld kan worden. Dit brengt de werkdruk op piekmomenten naar beneden en zal daardoor een positief effect hebben op de medewerkerstevredenheid. Met goede software op het gebied van personeelsplanning kan je ook per medewerker aangeven waar diens talent ligt en wat die leuk vindt. Dat geeft weer de mogelijkheid om medewerkers meer op hun talent in te zetten. Naast dat het de productiviteit binnen je bedrijf ten goede komt zal het zeker ook de medewerkerstevredenheid ten goede komen. Die doen immers veel meer wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn.


factuur maken

Een factuur maken als ZZPer in het onderwijs

Als je wat meer flexibiliteit wil kan het een logische stap zijn om als ZZPer in het onderwijs te gaan werken. Het betekent wel een factuur maken om uiteindelijk een inkomen te genereren. Daarnaast zijn er nog een aantal zaken waar je op moet letten als je voor deze vorm kiest. Zo heb je officieel een eigen bedrijf waar je risico’s loopt denk aan aansprakelijkheid, maar ook eventueel rechtsbijstand. Ook heb je geen werkgever die zaken voor je geregeld heeft. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de situatie dat je langdurig ziek wordt. Je inkomen komt dan volledig weg te vallen. Het is dus verstandig om dit risico ook af te dekken. In dit blog vertellen we je graag nog wat zaken waar je op dient te letten.

Een factuur maken hoe doe ik dat?

Er komen veel zaken kijken bij het voor jezelf beginnen, maar allereerst is het belangrijk dat er inkomen binnen gaat komen. Een factuur maken is daarvoor noodzakelijk. Dus zorg ervoor dat je de middelen hebt om een goede factuur te kunnen maken. Als ZZPer in het onderwijs zal je maandelijks niet heel veel facturen hebben. Je komt dan wellicht wel uit de voeten met een template in word of excell. Belangrijk is wel om te zorgen dat je goed overzicht houdt. Als je meerdere opdrachtgevers hebt kan het daarom verstandig zijn om met goede software te gaan werken. Het wordt dan gemakkelijker om een factuur te maken. Daarnaast kun je de opvolging makkelijker doen, doordat je een goed inzicht hebt in de facturen die openstaan en of de betalingstermijn is overschreden. Als dat laatste het geval is kan je met deze software ook eenvoudig een herinnering versturen. Meestal doe je dit binnen 5 dagen na het overschrijden van de betalingstermijn en hanteer je een betalingstermijn op de herinnering van zeven dagen.

Hoe zit het met mijn pensioen

Iets wat ook niet meer vanuit je werkgever geregeld wordt is je pensioen. Het is dus verstandig om er op tijd over na te denken hoe je je pensioen gaat regelen zodat je niet op een houtje hoeft te bijten als het moment daar is. Je kunt op meerdere manieren je pensioen organiseren als je zelfstandig werkt. Het gaat erom dat je in ieder geval middelen reserveert die gaan dienen voor je pensioen. De manier waarop je dat vervolgens wegzet heeft te maken op welke manier je dat het meest fiscaal vriendelijk kunt doen. Ook kun je zorgen dat tegen die tijd je lasten zo laag mogelijk zijn door bijvoorbeeld extra op je hypotheek af te lossen.